شیخ بیاضی و استدلال به آیه مباهله

شيخ بياضى و استدلال به آيه مباهله
شيخ بياضى رحمه الله در اين باره مى گويد:
بر اساس سخن خداوند: (وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ) حضرت على  عليه السلام با پيامبر ـ كه از همه برتر است ـ برابر است. از همين رو ايشان از ديگران برتر است. منظور از نفس، همانند بودن است; چرا كه يكى بودن آن دو، ممتنع است.1


1 . الصراط المستقيم الى مستحقى التقديم: 1 / 210.

نگاهی به تفسیر آیه مباهله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=44&mid=219&pgid=2654