4. حذف نام علی علیه السلام و افزودن «برخی از صحابه پیامبر»

4 . حذف نام على عليه السلام و افزودن «برخى از صحابه پيامبر»
ما اين روايت را فقط از ابن شبّه، از شعبى بدين شكل يافتيم. در اين روايت آمده است:
ابووليد احمدبن عبدالرحمان قرشى، از وليدبن مسلم، از ابراهيم بن محمد فزارى، از عطاءبن سائب، از شعبى چنين نقل مى كند:
هيئت نجران نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله آمدند و گفتند: براى ما از عيسى بگو... .
شعبى در ادامه مى گويد: صبح هنگام رسول خدا صلى الله عليه وآله به همراه حسن، حسين و فاطمه عليهم السلام و برخى از صحابه براى مباهله رفت.
مسيحيان چون به پيامبر رسيدند، گفتند: ما براى مباهله نيامده ايم و آمده ايم تا برايمان جزيه تعيين كنيد... .1
به راستى اگر منظور از عبارت «صبح هنگام رسول خدا صلى الله عليه وآله به همراه حسن...» اين باشد كه پيامبر صلى الله عليه وآله قصد داشته با اهل بيت خود مباهله نمايد، پس چگونه ادّعا مى كنيد كه پيامبر صلى الله عليه وآله برخى از صحابه را با اهل بيتش همراه ساخته است؟!!
بر فرض اين كه برخى از صحابه نيز با پيامبر همراه شده باشند، چرا راوى حداقل از على عليه السلام نام نبرده است؟!!
بايد گفت: شعبى ـ اگر اين تحريفات از خود او باشد، نه ديگران ـ فردى است كه به امويان گرايش بسيار دارد.
گفتنى است كه شعبى، از افراد مورد اعتماد مروانيان، قاضى آن ها در كوفه و از مقرّبان و نديم و همدم عبدالملك مروان بوده است. تمامى اين ها و موارد ديگر در شرح حال وى در كتاب ها موجود و مى توان به آن ها مراجعه كرد.


1 . تاريخ مدينه منوره:1 / 581 ـ 582.

نگاهی به تفسیر آیه مباهله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=44&mid=218&pgid=2643