به روایت ابن اثیر

به روايت ابن اثير
ابن اثير نيز، روايت سعد درباره ويژگى هاى سه گانه امير مؤمنان على عليه السلام را به نقل از ترمذى روايت كرده است.1
وى، اين روايت را به صورت قطعى و مسلّم مى داند و در كتاب تاريخ خود مى گويد:
مسيحيان نجران، عاقب و سيد را همراه با گروهى براى مباهله با پيامبر خدا صلى الله عليه وآله اعزام كردند.
با اين اقدام، رسول خدا صلى الله عليه وآله به همراه على، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام به نزد آنان رفتند و آن ها با ديدن پيامبر صلى الله عليه وآله و همراهان گفتند: اينان چهره هايى هستند كه اگر به خدا سوگند ياد كنند، مى توانند كوه ها را بر كنند.
مسيحيان با پيامبر صلى الله عليه وآله مباهله نكردند و به شرط پرداخت دو هزار طاقه لباس ـ هر دست كامل به ارزش چهل درهم ـ هم چنين تكريم فرستادگان رسول خدا صلى الله عليه وآله صلح كردند.
پيامبر صلى الله عليه وآله نيز از آن ها عهد وپيمان الاهى، گرفت كه در دين فتنه انگيزى نكنند، ماليات نگيرند، ربا نخورند و با آن معامله نكنند.2


1 . اسد الغابة فى معرفة الصحابة: 4 / 26.
2 . الكامل فى التاريخ: 2 / 293.

نگاهی به تفسیر آیه مباهله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=44&mid=217&pgid=2625