بررسی سند روایت طبری

بررسى سند روايت طبرى
اسماعيل رملى
اين حديث را ابن جرير طبرى از اسماعيل رملى نقل مى كند. وى استاد ابن ابى حاتم بوده است. سمعانى درباره او مى نويسد:
أبو محمّد إسماعيل بن إسرائيل اللآل الرملي... سمع منه أبو محمّد عبدالرحمن بن أبي حاتم وقال: كتبتُ عنه، وهو ثقة صدوق;1
ابومحمّد اسماعيل بن اسرائيل لآل رملى... ابومحمّد عبدالرحمان بن ابى حاتم از او حديث استماع كرده و گويد: از وى كتابت كرده ام و او ثقه و راستگو است.
ايوب بن سويد و عتبة بن ابى حكيم
راوى دوم در سند طبرى، ايوب بن سويد و راوى سوم عتبة بن ابى حكيم است كه توثيق اين دو راوى در سند نخست روايت ابن ابى حاتم گذشت.


1 . الأنساب: 5 / 670.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=216&pgid=2585