شأن نزول آیه ولایت

شأن نزول آيه ولايت
در اين باره احاديث فراوانى وارد شده است كه پس از ذكر نام راويان و مجامع روايى كه به نقل آن ها پرداخته اند، به بررسى متن احاديث خواهيم پرداخت.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=216&pgid=2569