شبهه یکم: منافات برخی آیات الاهی با عصمت پیامبران

چند شبهه پيرامون عصمت أنبياء

شبهه يكم: منافات برخى آيات الاهى با عصمت پيامبران
خداوند در قرآن كريمش، داستان هايى را از برخى انبياء حكايت كرده است كه دير زمانى است كه بزرگان مكتب تشيّع آن ها را مورد بحث و بررسى قرار داده و به اين پرسش پاسخ داده اند كه آيا آن حكايات با عصمت منافات دارد يا خير؟

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=213&pgid=2542