حدیث هفتم: «من فارق علياً...»

حديث هفتم: «من فارق علياً...»
از ديگر احاديث دُرَر بارى كه از دو لب مبارك پيامبر صلى الله عليه وآله صادر شده است و بر عصمت اميرالمؤمنين عليه السلام دلالت مى كند، حديث شريفى است كه پيامبر فرمود:
من فارقني فقد فارق الله; ومن فارقك يا علي، فقد فارقني;1
كسى كه از من فاصله بگيرد و جدا شود، همانا ]از[ خدا جدا شده است، و آن كسى كه از تو اى على جدا شود، از من جدا شده است.
اين روايت با الفاظ مشابه ديگرى نيز وارد شده است.2


1 . المستدرك على الصحيحين: 3 / 124; تاريخ مدينة دمشق: 42 / 307; ميزان الإعتدال: 2 / 18 / ش 2638.
2 . مجمع الزوائد: 9 / 135.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2538