اشکالی علمی

اشكالى علمى
بحث ما در دلالت حديث منزلت بر عصمت اميرالمؤمنين عليه السلام به پايان رسيد.
اين حديث داراى نكات فراوانى است كه به وجوه متعدد بر امامت اميرالمؤمنين عليه السلام دلالت دارد كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.
عمده اشكالى كه بزرگان اهل تسنّن در اين حديث مطرح مى كنند عبارت از اين است كه:
اين حديث به هنگام خروج پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله براى جنگ تبوك صادر شده است. بر اساس اين قرينه، خلافت امير المؤمنين عليه السلام به زمان غيبت حضرت رسول از مدينه اختصاص دارد و جانشينى حضرت امير مؤمنان به اين مقطع زمانى مقيّد مى گردد، در نتيجه نمى توان آن را دليل بر امامت آن حضرت برشمرد.1


1 . ر.ك: منهاج السنّة : 7 / 236.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2529