برداشت عصمت از فرازهای حدیث

برداشت عصمت از فرازهاى حديث
اين حديث شريف از دو جهت بر عصمت اهل بيت دلالت دارد: نخست امر رسول الله به تبعيّت و اطاعت مطلق از قرآن و اهل بيت; و دوم إخبار رسول خدا به عدم جدائى اهل بيت از قرآن مجيد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2504