عصمت در روایات

عصمت در روايات
دلائل روائى بر عصمت ائمه عليهم السلام فراوان است، اما در اين بخش به ذكر برخى از آن ها بسنده مى كنيم و به قدرى كه به بحث ما ارتباط دارد توضيح خواهيم داد و بررسى ابعاد ديگر هر يك از آن ها را به جايگاه خود موكول مى كنيم.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2498