معنای «ليذهب عنكم»

معناى «ليذهب عنكم»
«اذهاب» از باب افعال است، يعنى خداوند متعال در ابتداى خلقت اهل بيت عليهم السلام اراده كرده است كه پليدى را از ايشان دور سازد. اذهاب در اينجا به معناى «دفع» است نه «رفع».

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2489