منشأ اعتقاد اهل سنّت درباره عصمت پیامبران

منشأ اعتقاد اهل سنّت درباره عصمت پيامبران
اين گونه اعتقاد اهل سنّت پيرامون عصمت انبياء بر پايه احاديثى شكل گرفته است كه ـ العياذ بالله ـ بيان گر گناه، خطا و حتى كفر و شرك پيامبران الاهى، به ويژه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله است. مهم ترين منبع اين گونه اعتقادات گمراه كننده را مى توان رواياتى برشمرد كه در مجامع و منابع اهل سنّت آمده است. در ذيل به برخى از اين روايات اشاره مى كنيم.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2458