اهمیت و جایگاه «عصمت»

اهميت و جايگاه «عصمت»
بحث عصمت يكى از مباحث مهم در حوزه اعتقادات است كه هر يك از فرقه هاى اسلامى از نگاه خود به آن پرداخته است. ارتباط بحث «عصمت» با حجيّت قول و فعل فرستادگان و برگزيدگان پروردگار، اين بحث را از حساسيت و اهميت فوق العاده اى برخوردار نموده است.
از آن جا كه اهل تسنّن به عصمت حاكمان و زمامداران مسلمين اعتقاد ندارند; ازاين رو بحث عصمت را صرفاً ذيل مباحث نبوت مطرح مى كنند. اما شيعه كه تمام حجت هاى خداى تعالى ـ اعم از نبى، رسول و امام ـ را معصوم مى داند، هم ذيل مباحث نبوت و هم در ضمن ويژگى هاى امام به اين بحث مى پردازد. با اين وجود مى توان موضوع «عصمت» را از موضوعات مشترك بين مسلمانان به شمار آورد، هر چند كه در مصاديق و جزئيات اين بحث اختلافات ريشه اى و فراوانى وجود دارد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2453