احادیث ساختگی در صحیح مسلم

احاديث ساختگى در صحيح مسلم
حال كه با برخى علل انتقاد از مسلم بن حجّاج و بدگويى شخصيتى چون ابوزرعه از كتاب وى، آشنا شديم، بعضى احاديث ساختگى و باطل وى را بر مى شمريم.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=211&pgid=2431