حدیث غدیر و موضع «بخاری»

حديث غدير و موضع «بخارى»
از تعصب هاى شگفت آور بخارى خدشه وارد كردن به حديث متواتر غدير است; حديثى كه بيش از يكصد صحابى آن را نقل كرده اند; حديثى كه به چند برابر از حد تواتر رسيده است. بزرگان مورد اعتماد حديث شناس اهل سنّت نيز به متواتر بودن اين حديث تصريح كرده اند; آن سان كه با مراجعه به كتاب هايى از دانشمندان اهل سنّت متواتر بودن حديث غدير آشكار مى شود. براى نمونه مى توان به كتاب هاى الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة و الفوائد المتكاثرة في الاخبار المتواترة نوشته جلال الدين سيوطى، شرح الجامع الصغير نوشته نورالدين عزيزى، شرح الجامع الصغير اثر مناوى، المرقاة نوشته على قارى، الاربعين في مناقب اميرالمؤمنين نگارش جمال الدين محدث شيرازى، السيف المسلول نوشته ثناء الله شاگرد ولى الله دهلوى كه پدر صاحب كتاب تحفه اثنا عشريه است، اسنى المطالب اثر ابن جزرى و كتاب هاى ديگر مراجعه كرد.
ابن تيميه درباره اين حديث مى گويد: حديثى از پيامبر صلى الله عليه وآله نقل شده كه فرمود:
من كنت مولاه فعلي مولاه;
هر كس من مولاى او هستم، پس على مولاى اوست.
اين حديث در كتاب هاى صحاح وجود ندارد. ولى از حديث هايى است كه علما روايت كرده اند و مردم درباره درستى آن اختلاف كرده اند. نقل شده كه بخارى، ابراهيم حربى و گروهى از دانشمندان، به حديث غدير خدشه وارد كرده و آن را ضعيف دانسته اند.1
مگر گفته شود كه بخارى به برخى از طرق اين حديث خدشه وارد كرده باشد، اما ابن تيميّه خدشه را به اصل روايت نسبت داده است...!!


1 . منهاج السنه: 4 / 136.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2367