نزدیک ترین راه تقرّب

نزديك ترين راه تقرّب
به نظر ما اگر همه اين راه ها چون به طريق مشروع باشد خوب است، ولى نزديك ترين راه تقرّب به خدا، ائمه اطهار عليهم السلام و توسّل به مقام ولايت آن بزرگواران است. اساتيد ما همواره بر اين معنا تأكيد داشته اند، و مرحوم جدّ بزرگوار حضرت آية الله العظمى ميلانى در نامه مؤرخه سال 1390 به نگارنده متذكّر شده اند.1
آرى، براى رسيدن به مقاصد معنوى و مادى دنيوى راه همين است، و ايشان كسى است كه همه آن راه ها و راه هاى ديگر را بلد بود، در عين حال اين راه را تذكر مى دهد.
با توجّه به آن چه كه گفتيم معلوم شد كه بهترين راه ها براى تقرّب به خداوند متعال، ائمه اطهار عليهم السلام هستند كه بهترين، قوى ترين و نزديك ترين مقرّب آن بزرگواران هستند. واقعاً اگر كسى به ائمه اطهار عليهم السلام منقطع شود و به طور كامل از ديگران اعراض كند و صد در صد نااميد باشد و فقط به آن بزرگواران متوسّل و آن ها را به سوى خدا واسطه قرار دهد و در همه امور با آنان به سوى خدا تقرّب جويد، موفق خواهد شد.


1 . براى آگاهى از متن دست خط مرحوم آية الله العظمى ميلانى ر.ك: جلد يكم، صفحه 175 از همين كتاب.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2333