وسیله و دیدگاه اهل سنّت

وسيله و ديدگاه اهل سنّت
از اين روست كه اهل سنّت در ذيل آيه: (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ) درباره «وسيله» اقوال گوناگونى دارند. بعضى مى گويند: منظور قرآن است، بعضى ديگر مى گويند: منظور دين است و بعضى ديگر مى گويند: منظور عبادت است.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2330