مقام قدرت

مقام قدرت
از مقام هاى ديگر خداوند متعال مقام قوّت و قدرت در عالم است. قرآن مجيد مى فرمايد:
(أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَميعًا);1
به راستى تمام قدرت، از آنِ خداوند است.
هر كسى در عالم به هر مقدارى كه قدرت دارد شعبه اى از قدرت مطلقه الاهى است و اين مقام از آنِ خداوند متعال است.


1 . سوره بقره (2): آيه 165.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2322