مقام عزّت

مقام عزّت
مقام عزّت نيز به نحو اطلاق ملك خداوند متعال است:
(فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَميعًا);1
به راستى كه همه عزت ها از آن خداوند است.
هر كس در عالم هر عزّتى دارد، عزت او از خداست. سخن در اين است كه آيا خداوند متعال آن عزّت الاهى، معنوى و حقيقى را به كسانى داده است يا نه؟


1 . سوره نساء (4): آيه 139.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2321