مقام ولایت

مقام ولايت
از مقام هاى مطرح شده در قرآن مجيد مقام «ولايت» است; اين مقام از آنِ خداوند متعال است. چون او خالق هستى و مالك همه موجودات و تدبير امور همه در دست اوست كه فرموده:
(بَلْ لِلّهِ اْلأَمْرُ جَميعًا);1
بلكه همه كارها در اختيار خداوند است.
و در آيه ديگرى در خصوص اهل ايمان آمده:
(اللّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا);2
خداوند، ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده اند.
پس امر به دست خداوند متعال است; ولى آيا خداى سبحان اين مقام را به كسى عطا كرده كه به اذن او بتواند در هستى يا در شئون اشخاص يا غير ذلك تصرّف كند؟ و اگر داده در چه حدودى است؟


1 . سوره رعد (13): آيه 31.
2 . سوره بقره (2): آيه 257.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2320