بحثی کوتاه درباره ظهور و دولت امام عصر

بحثى كوتاه درباره ظهور و دولت امام عصر
هيچ گونه شك و شبهه اى در ظهور حضرت ولى عصر ارواحنا فداه و تأسيس حكومت جهانى ايشان، كه حضرت رسول فرمودند: «يملؤها قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً» وجود ندارد.
ولكن سؤالات فراوانى در رابطه با اين موضوع مطرح مى گردد، كه پاسخ آن سؤالات و تحقيق در مطلب را در سه بخش مى توان جست و جو نمود.
1 . حوادث قبل از ظهور.
در اين بخش مباحثى از قبيل: حوادث كلّى در جهان واقع مى شود تا آمادگى عمومى براى پذيرش حكومت حقّه پيدا گردد، و سپس علائم ظهور از حتميّات و غير حتميّات و بيان وظايف مؤمنان و نقش آنان در زمينه سازى حكومت مهدوى... مطرح مى گردد.
2 . حوادث زمان ظهور و حكومت الاهى حضرت مهدى عليه السلام.
در اين قسم سخن از كيفيت حركت ايشان از مكه،
آمدن حضرت عيسى به زمين و نماز خواندن او پشت سر حضرت مهدى عليه السلام،
ورود حضرت به كوفه،
كيفيت حكومت و دولت آن بزرگوار،
چه كسانى عليه آن حضرت قيام خواهند كرد،
معارضان آن حضرت و چگونگى برخورد امام عليه السلام با آن ها،
آيا حضرت از چه اسلحه اى استفاده خواهند كرد؟ و آيا اساساً به اسلحه نيازى هست يا نه؟
در كوفه چه وقايعى پيش مى آيد؟
عاقبت حكومت ايشان چيست؟
چگونه از دنيا مى روند؟
بحث مى شود... .
3 . حوادث بعد از حضرت.
آيا بعد از آن بزرگوار حكومت و دولت امامان خواهد بود؟
آنان چه كسانى و عددشان چقدر است؟
تا چه زمانى آن حكومت ادامه خواهد داشت؟
اگر در آن زمان تكليف و مكلّفى باشد بايد امامى وجود داشته باشد، وگرنه وجود امام ضرورت نخواهد داشت; چرا كه هميشه بين تكليف و وجود امام ملازمه است كه تكليف و مكلّف به و مكلّف بوده باشد.
در سه جهت ياد شده رواياتى داريم، كه در جاى خود بايد مورد بررسى قرار گرفته و در آن ها از نظر سند و دلالت تحقيق شود، و چنان كه بين آن ها تعارض وجود داشته باشد با موازين علمى مرتفع گردد.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2300