سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ

سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ;
هر كس با شما مسالمت كند من با او مسالمت دارم.
از اين رو كسانى كه با ائمه عليهم السلام زندگى مسالمت داشته باشند در ظاهر خوش رفتارى كرده يا دست كم بدرفتارى نكرده اند، ما نيز با آن ها، همين طور هستيم; چون حساب ما، حساب اهل بيت است و اگر كسانى با ائمه عليهم السلام محاربه داشته باشند، قهراً ما نيز وظيفه داريم با آن ها محاربه كنيم.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2279