منّت بر زمینیان / حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ

منّت بر زمينيان
حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ;
تا آن گاه كه به وسيله شما بر ما منّت نهاده.
اين جمله به وجود ائمه عليهم السلام در اين عالم اشاره دارد كه وجودشان در اين عالم از خداوند متعال منّت بر خلايق بوده است.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=207&pgid=2225