عاملان هلاكت مردم پس از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله چه كسانى بودند؟

عاملان هلاكت مردم پس از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله چه كسانى بودند؟

موضوع ديگرى كه قابل ذكر است اين كه سبب اصلى هلاكت مردم پس از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله همان قريش بودند. در روايتى آمده است كه ابو هريره گويد: پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله فرمود:
«يهلك أُمّتي هذا الحيّ من قريش»
«گروهى از قريش ،امّت مرا به نابودى و هلاكت خواهند كشاند».
گفتند: چه دستور مى فرماييد؟
فرمود:
«لو أنّ الناس اعتزلوهم»
«مردم از آنان دورى گزينند».
ابو هريره در روايت ديگرى گويد كه از پيامبر راستگوى تصديق شده شنيدم كه مى فرمود:
«هلاك أُمّتي على يدي غلمة من قريش»
«هلاكت و نابودى امّت من، به دست شهوت رانانى از قريش است».
گفتند: مروان از آن هاست؟
ابو هريره گفت: اگر بخواهم مى توانم يكايك آن ها را نام ببرم و بگويم كه هر يك، از كدام قبيله اند.
اين دو حديث، حديث صحيح هستند(1).

(1) مسند احمد: 2 / 324، 388 و 299، 520.

مظلومیت برترین بانو تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=4&mid=22&pgid=201