اعتقاد حق در نصب امام

اعتقاد حق در نصب امام
چنان كه پيشتر بيان گرديد، شيعيان معتقدند كه امام بايد از سوى خداى تعالى نصب شود. آنان براى اثبات اين مدعا دلايلى از رسول خدا و ائمه اطهار عليهم السلام دارند كه آن دلايل و يا مشابه آن ها نيز در منابع اهل سنّت وجود دارد كه در ادامه به اين دلايل خواهيم پرداخت.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=196&pgid=2049