نقد و بررسی

نقد و بررسى
روشن است كه هرگز نمى توان دلائل وجوب معرفت و اطاعت از امام را دليلى بر وجوب گزينش آن از سوى مردم دانست، اين دليل نيز با مدّعا ناسازگار است.
يادآور مى شويم كه بحث و مدّعاى ما در اين مطلب بر اين بود كه آيا نصب امام بايد از سوى خدا صورت گيرد يا گزينش امام بر عهده مردم است؟
آنان گمان كرده اند كه پس از امر پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله به معرفت امام، تأكيد كردند كه اگر كسى امام زمانش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهليت است; بنابراين مردم نيز مى توانند امام را انتخاب كنند!
اين برداشت آن ها صحيح نمى باشد، زيرا كه معرفت امام هيچ ربطى به انتخاب ندارد. معرفت امام واجب است چه خدا نصب كرده باشد و چه مردم، و ما ثابت مى كنيم كه نصب امام به دست خداست و نه مردم.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=196&pgid=2048