وجود نصوص متواتر بر خلاف امیرالمؤمنین

وجود نصوص متواتر بر خلافت اميرالمؤمنين
در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه درباره امامت اميرالمؤمنين عليه السلام، نه يك نص، بلكه نصوص متواترى وجود دارد. برخى از نصوصى كه به روشنى بر امامت اميرالمؤمنين عليه السلام دلالت دارند و اهل سنّت در منابع خود آن ها را نقل كرده اند، عبارتند از:
الف) حديث غدير; «من كنت مولاه فعلى مولاه»;
ب) حديث منزلت; «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»;
ج) حديث رايت; «سأعطي الراية غداً رجلا يحبّه الله ورسوله»;
د) حديث ثقلين; «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي».
اين احاديث، بخشى از نصوصى است كه هر يك به نحوى بيان گر امامت بلافصل اميرالمؤمنين عليه السلام هستند و به تواتر به ما رسيده اند.1


1 . در مورد دلالت و تواتر هر يك از اين احاديث، در محل خود بحث خواهد شد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=195&pgid=2028