عمل صحابه

عمل صحابه
اهل سنّت در مسأله نصب امام ـ چنان كه خواهد آمد ـ به عمل صحابه كه جنازه رسول الله را بر زمين گذاشتند و به نصب امام در سقيفه مبادرت كردند، استدلال مى كنند بر اين كه نصب امام به دست اُمّت است. بنابراين مى گوييم: اگر امامت از فروع دين بود، هيچ فرعى بر احترام گزاردن به رسول خدا و نماز گزاردن بر جنازه ايشان و تجليل از مقامشان مقدّم نمى باشد، پس آنان امامت را از اصول دين مى دانسته اند نه از فروع دين.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=195&pgid=2025