دلالت سنّت

دلالت سنّت
رواياتى در منابع معتبر وجود دارد كه مورد اتّفاق فريقين است و اصل بودن امامت از اين روايات به خوبى استفاده مى شود. برخى از اين روايات در ادامه مطرح مى گردد:

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=195&pgid=2016