خلاصه مباحث مقدماتی

خلاصه مباحث مقدماتى
در مناظره، استدلال بر اساس مبانى مخالف و استناد به منابع خصم ضرورى است. به همين جهت لازم بود، هر چند به صورت اجمالى، نسبت به علما، كتب، مبانى و احاديث اهل سنّت شناختى حاصل گردد.
آشنايى با منابع و مبانى مخالفان علاوه بر طريقيت در مناظره و مباحثه، به خودى خود موضوعيت هم دارد; از اين رو به اختصار كتب حديثى اهل سنّت معرفى گرديد. مباحثى در مورد ائمه أربعه، علما و ضوابط جرح و تعديل اهل سنّت مطرح شد. به قدر ضرورت راجع به مفسّران اهل سنّت مطالبى ارائه گرديد و روشن شد كه در هيچ يك از اين موارد نمى توان به مفسّران اهل سنّت اعتماد كرد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=192&pgid=2007