داستان ابن سقّاء واسطی

داستان ابن سقّاء واسطى
ابن سقاء واسطى، از حافظان و محدّثان بزرگ اهل سنّت بوده و در شهر واسط1سكونت داشته است. ذهبى مى گويد:
واتفق أنّه أملى حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته، فكان لا يحدّث أحداً من الواسطيين فلهذا قلّ حديثه عندهم;2
و چنين اتفاق افتاد كه او در حال بيان حديث طير بود. پس ]چون[ نفس آن ها تحمل آن را نداشت به وى هجوم بردند و از منبر به زير كشيدند و منبرى را كه روى آن نشسته بود آب كشيدند. بعد از اين جريان، او را در خانه حبس كردند و براى احدى از واسطيان حديث نقل نمى كرد، به همين جهت حديث وى نزد آنان كم شد.


1 . واسط، شهرى است كه به دستور حجاج بن يوسف ثقفى بنا شد. چون اين شهر در وسط عراق ساخته شده است، به آن واسط مى گويند.
2 . تذكرة الحفّاظ: 966، شماره 58906; سير أعلام النبلاء: 16 / 352; تاريخ الإسلام: 26 / 543.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=191&pgid=1975