ردّ احادیث با رمی راویان به تشیع

ردّ احاديث با رمى راويان به تشيع
اهل سنّت بسيارى از احاديثى را كه با اعتقادشان تطبيق نمى كند مردود مى شمارند و راوى آن را شيعى معرفى مى كنند. در بسيارى از موارد يك راوى را فقط به دليل نقل حديثى كه ممكن است در راستاى تقويت تفكر شيعى باشد، رمى به تشيع مى كنند تا آن جا كه حتى اگر يكى از عالمان سنّى در يك مسأله فقهى مطابق مكتب اهل بيت عليهم السلام فتوا دهد، او را به تشيع و يا ارتكاب كبيره متهم مى كنند. در ذيل به چند نمونه از اين برخوردها اشاره مى كنيم.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=191&pgid=1971