3. محمّد بن إدریس شافعی [متوفای 204]

3 . محمّد بن إدريس شافعى ]متوفاى 204[
شخصيت علمى شافعى
شافعى سومين امام اهل سنّت است. وى نزد مالك بن انس شاگردى كرده است و هم چون احمد بن حنبل از وى حديث نقل مى كند.1
شافعى تأليفاتى هم دارد كه كتاب هاى الأُمّ، آيات الأحكام و مسند را مى توان از مهم ترين تأليفات او برشمرد.
برخى از آراء شافعى نيز شاذ است.
شافعى معاصر حضرت امام رضا عليه السلام است. او از امام باقر و امام صادق عليهما السلام حديث نقل مى كند; امّا از حضرت امام رضا عليه السلام مطلبى نقل نكرده و شايد اصلا حضرت را نديده باشد.


1 . تذكرة الحفّاظ: 1 / 361، شماره 354.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=189&pgid=1942