قصد قربت

مباحث مقدماتی
* اصول مناظره
* کتب کلامی
* کتب حدیثی
* فقهاء چهارگانه
* پیشوایان جرح و تعدیل
* ضوابط جرح و تعدیل
* طبقات مفسّران


اصول مناظره

قصد قربت
وقتى انسان مسلمان موظّف است به اين كه در اصول اعتقادات تحقيق كند تا اعتقادات او از روى تقليد نباشد، اين وظيفه خود تكليفى شرعى و كارى الاهى است. بنابراين بايد تحقيق او براى خدا و قصد قربت به او باشد و هيچ گونه هوس و غرض در آن وجود نداشته باشد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=186&pgid=1895