شیوه های مقابله

بخش چهارم
حديثِ «سپاه يمن»
و تلاش هايى ناكارآمد درباره آن

ما پيش تر براى اثبات ولايت امير مؤمنان على عليه السلام به اين سخن رسول خدا صلى الله عليه وآله استناد كرديم كه حضرتش فرمود:
علي منّي وأنا من علي وهو وليّكم بعدي;
على از من است و من از على هستم و پس از من، او ولىّ شماست.
اينك بايد بررسى كنيم كه مخالفان در ردّ استدلال ما چه مى گويند؟
شيوه هاى مقابله
در ميان همه سخنان مخالفان، تنها يك سخن، ارزش بحث و بررسى را دارد و آن اين كه احتمال دارد كلمه «ولىّ» به معناى ياور و دوستدار باشد، بدين ترتيب كه «علي وليّكم» به اين معناست كه «پس از من، على ياور و دوستدار شماست».

داستان سپاه یمن تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=36&mid=180&pgid=1828