محبوب ترین بودن، معیاری در رویدادهای تاریخ صدر اسلام

محبوب ترين بودن، معيارى در رويدادهاى تاريخ صدر اسلام
اما با روى كرد به وقايع تاريخ اسلام، تنها با ذكر دو نمونه از وقايع، روشن مى شود كه استدلال ما به حديث طير درباره امامت امير مؤمنان على عليه السلام از طريق دلالت اين روايت بر محبوب ترين بودن آن حضرت نزد خداوند، از امور مسلّم نزد صحابه بزرگ است و جاى هيچ گونه خدشه از سوى هيچ كس باقى نمى ماند.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=174&pgid=1800