روایت ترمذی

روايت ترمذى
ترمذى اين حديث را در صحيح خود از انس بن مالك نقل مى كند. انس مى گويد:
روزى نزد پيامبر خدا صلى الله عليه وآله پرنده اى (بريان شده) وجود داشت. حضرتش به درگاه خدا چنين دعا كرد:
اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير;
خداوندا! محبوب ترين خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از اين پرنده تناول نمايد.
در اين هنگام حضرت على عليه السلام آمد و با پيامبر از گوشت آن پرنده ميل كرد.1
اين حديث در صحيح ترمذى به همين اندازه آمده است. امّا همان گونه كه نقل خواهيم كرد در اين روايت، به نقش انس در اين قضيّه و آمدن شخصى غير از على عليه السلام و بازگشت او از منزل رسول خدا صلى الله عليه وآله اشاره اى نشده است.


1 . صحيح ترمذى: 6 / 84 ، حديث 3731.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=174&pgid=1790