حدیث طیر و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام

بخش دوم
نگاهى به دلالت حديث طير


حديث طير و امامت امير مؤمنان على عليه السلام

بدون ترديد حديث طير، به امامت حضرت امير مؤمنان على عليه السلام دلالت دارد و در اين باره هيچ ترديدى نيست; چرا كه در اين داستان بيان مى شود كه خداوند متعال و رسول خدا صلى الله عليه وآله على عليه السلام را از همه بيشتر دوست مى دارند.
روزى پرنده اى را به رسول خدا صلى الله عليه وآله هديه دادند تا از آن بخورند. حضرتش با غنيمت شمردن اين فرصت، در صدد بيان مقام حضرت على عليه السلام برآمدند تا شأن و جايگاه آن حضرت را نزد خدا و رسول خدا صلى الله عليه وآله نشان دهند; جايگاهى كه عايشه و حفصه آرزو داشتند آن جايگاه نصيب پدرشان مى شد.
انس بن مالك ـ صاحب داستان ـ به گمان اين كه اين مقام، نصيب يكى از انصار خواهد شد، تلاش مى كند تا مانع رسيدن امير مؤمنان على عليه السلام به اين مقام شود، شايد او اين مقام را براى سعد بن عباده مى خواست.
در برخى نقل هاى اين حديث خواهيم خواند در آن لحظه اى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله از خداوند مى خواست محبوب ترين خلقش را نزد او بفرستد، ابوبكر و عمر ـ و طبق روايتى، عثمان نيز ـ به در خانه رسول خدا صلى الله عليه وآله آمدند، اما آن حضرت به آن ها اجازه ورود به محضرشان را نداد.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=174&pgid=1788