حدیث طیر و پیشوایان مذاهب اهل سنّت

حديث طير و پيشوايان مذاهب اهل سنّت
پيشوايان مذاهب اهل سنّت نيز به نقل اين حديث پرداخته اند، از جمله:
1 . ابوحنيفه، پيشواى حنفى ها،
2 . احمد بن حنبل، پيشواى حنبلى ها،
3 . مالك بن انس، پيشواى مالكى ها،
4 . اوزاعى.
اوزاعى فقيه بزرگى است كه مذهب او در ميان ديگر مذاهب اهل سنّت، مذهبى مستقل به شمار مى رفته است. اما در دوره هاى بعد، مذاهب اهل سنّت به چهار دسته منحصر و مشهور شدند.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=173&pgid=1783