حدیث طیر و تابعین

حديث طير و تابعين
از سوى ديگر راويانى از تابعين كه اين حديث را از انس بن مالك نقل كرده اند، نزديك به نود نفر هستند.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=173&pgid=1782