راویان حدیث طیر

بخش يكم
راويان حديث طير و اسناد آن

راويان حديث طير

افراد فراوانى حديث شريف طير را نقل كرده اند. راويان اين حديث را مى توان به چند گروه تقسيم كرد.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=173&pgid=1780