دلایل و شواهدی دیگر

دلايل و شواهدى ديگر
اينك دلاليل و شواهد ديگرى بر نظريه نزول آيه در مورد اهل بيت عليهم السلام مى آوريم:
اين نظريه را مفسران بسيارى و عالمان ديگرى نقل كرده و آن را رد نكرده اند; بلكه هيچ نظرى را بر آن برترى نداده اند. فراتر اين كه در اين زمينه شواهد و دلايلى از اخبار و روايات براى اثبات آن يادآور شده اند كه برخى از آن ها را نام مى بريم.

مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=34&mid=170&pgid=1756