دلیل های ولایت تشریعی از قرآن

دليل هاى ولايت تشريعى از قرآن
اينك به اجمال به بيان دليل هاى ولايت تشريعى مى پردازيم.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1701