راهنمایان راه خدا ـ وأدلّاء على صراطه

راهنمايان راه خدا
و همين است معناى:
وَاَدِلاَّءَ عَلى صِراطِهِ؛
و راهنمايان راهش قرار داد.
زيرا «ادلاّء» جمع «دليل» است. خداوند رضايت داده كه ائمّه عليهم السلام راهنمايان به سوى راهش باشند، چون اين كار به نحو صحيح از غيرشان ساخته نيست. پس فقط آن ها هستند كه راه درست را كه به خدا مى رساند، نشان دهند.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1619