نشانه های روشن شهرها ـ ومناراً في بلاده

نشانه هاى روشن شهرها
و همين است معناى جمله:
وَمَناراً فى بِلادِهِ؛
و نشانه هاى روشن در شهرها قرار داد.
زيرا «منار» در لغت عرب به آن مكان بلندى گفته مى شود كه روى آن آتش روشن مى كردند تا عابرين راه را گم نكنند.
تشبيه ائمّه عليهم السلام به «منار» به اين جهت است كه راهنمايان به سوى خدا هستند؛ هم به اصل وجودشان و هم به نور علم و تعاليمشان. و مقصود اين است كه فقط ائمّه هستند كه اهليّت هدايت امّت را به تمام معنا دارا هستند.
و در بعضى روايات «عَلَم» و «منار» در يك سياق آمده، آن جا كه مى فرمايد:
... نحن منار الهدى ونحن السابقون ونحن الآخرون ونحن العلم المرفوع للخلق... .1


1 . بصائر الدرجات: 83، حديث 10، كمال الدين: 206، حديث 20، بحار الأنوار: 26 / 248، حديث 18.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1618