اگر ائمّه نبودند خدا شناخته و عبادت نمی شد

اگر ائمّه نبودند خدا شناخته و عبادت نمى شد
از جمله روايات وارده در اين معنا اين كه حضرت مى فرمايند:
لولانا ما عرف اللّه؛1
اگر ما (اهل بيت) نبوديم هيچ گاه خدا شناخته نمى شد.
در روايت ديگرى مى فرمايند:
لولانا ما عبداللّه؛2
اگر ما (اهل بيت) نبوديم هيچ گاه خدا پرستش نمى شد.


1 . بصائر الدرجات: 125، حديث 9، بحار الأنوار: 26 / 107، حديث 10.
2 . الكافى: 1 / 193، حديث 6، التوحيد، شيخ صدوق: 152، حديث 9، بحار الأنوار: 26 / 260، حديث 38.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1615