خازنان علم خدا ـ وخزنةً لعلْمه

خازنان علم خدا
وَخَزَنَةً لِعِلْمِهِ؛
]و خدا رضايت داده به اين كه[ شما نگهدارندگان علم خدا باشيد.
البته بايد ائمّه عليهم السلام چنين باشند؛ زيرا حجّت و راهنما بودن امّت به سوى صراط مستقيم به علم نياز دارد، علم به هر چه كه نقشى در دلالت و حجّت بودن دارد، ائمّه نه فقط عالم هستند؛ بلكه خزّان علم هستند كه توضيحات در اين زمينه در شرح عبارت «خزّان العلم» گذشت.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1609