معصومان ـ المعصومون

معصومان
الْمَعْصُومُونَ؛
گواهى مى دهم كه معصوم، شما هستيد.
در چند جاى زيارت جامعه عصمت ائمّه عليهم السلام ذكر شده و ما ادلّه اين مقام عظيم را در بخش عرضه اعتقادات بيان خواهيم كرد،1 در آن جا بحث عصمت، شفاعت و رجعت، و بعضى مسائل اعتقادى ديگر كه زاير در خدمت امام عليه السلام مى خواهد عرضه بدارد به طور مفصّل بيان خواهد شد.


1 . گفتنى است كه نگارنده درباره عصمت رساله اى نوشته به نام العصمة و چاپ شده است.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1557