برخی از جنایت های انجام شده در کربلا

برخی از جنایت های انجام شده در کربلا
با جناياتى كه در كربلا اتفاق افتاده حتى يك درصد هم احتمال نمى رود كه قاتلان سيدالشهداء عليه السلام شيعيان كوفه باشند; چرا كه از هيچ شيعه اى، به هر معنايى كه باشد و در نهايت فسق و قساوت قلب و بى دينى هم كه باشد، چنين جنايت هايى سر نمى زند. جنايت هايى هم چون:
قطع آب، آتش زدن خيمه ها، كشتن كودكان، كشتن بانوان، تاراج اموال، لگدمال كردن بدن مبارك و مطهّر فرزند دلبند رسول خدا صلى اللّه عليه وآله با سم اسبان.
اين كه سخنرانان به هنگام بيان جناياتى كه در كربلا رخ داده است مى گويند: «از گوش دختران اهل بيت عليهم السلام گوشواره مى كشيدند» حقيقت دارد و از حقايق عاشوراست. آرى نبايد در پى آن بود كه حتماً سنّى ها اين فجايع را روايت كرده باشند تا باورپذير گردند و انتظار هم نبايد داشت كه متعصّبى از اهل سنّت اين قضايا را نقل كرده باشد.
پستى به جايى مى رسد كه وقتى آن مرد خبيث گوشواره فاطمه دختر سيدالشهداء عليه السلام را با گريه از گوش او مى كشيد، فاطمه به او گفت: چرا گريه مى كنى؟ رهايم كن! آن خبيث گفت: اگر من اين كار را نكنم، فرد ديگرى گوشواره را مى برد.1
چنان كه در تاريخ آمده است، جسد مبارك سيدالشهداء عليه السلام را ده نفر اسب سوار با سم اسبان خود لگدمال كردند و اسامى آنان در كتاب هاى معتبر آمده است.
ابوعمرو زاهد كه از نظر اهل سنّت بسيار معتبر است، مى گويد: ما اين ده نفر را بررسى كرديم تمام آنان را ولدالزنا يافتيم.2
آيا به راستى مى توان ادّعا كرد كه اين وقايع و جنايت هاى روز عاشورا را شيعيان انجام داده اند؟ آيا شيعه هر قدر فاسق باشد، مى تواند از اين قبيل كارها انجام دهد؟


1 . سير اعلام النبلاء: 3 / 303، ترجمة الامام الحسين عليه السلام من طبقات ابن سعد: 78.
2 . اللهوف: 79 ـ 80 ، مثير الاحزان: 59، بحار الانوار: 45 / 59 ـ 60.

گزیده ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=31&mid=160&pgid=1504