اقرار ابن زیاد

اقرار ابن زیاد
شاهد ديگر بر اين موضوع اقرار خود ابن زياد است. وى مى گويد:
من بين دو امر مخيّر بودم; يا حسين را بكشم و يا خودم كشته شوم، پس من قتل او را برگزيدم.1
به راستى كجا هستند ابن تيميّه و اتباع او كه ادعا مى كنند اين جنايت ها بدون علم و اطّلاع يزيد بوده است؟ يا آن كه مى گويند ما در قاتل بودن يزيد ترديد داريم!
از ديگر شواهدى كه اثبات مى كند، خود يزيد قاتل سيدالشهداء عليه السلام است و به دستور او اين كار انجام شده است، مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1 ـ امر يزيد به ابن زياد مبنى بر قتل حضرت مسلم و هانى بن عروه و اظهار سرور او بعد از آن و فرستان نامه تشكّر آميز براى ابن زياد.2
2 ـ نامه اى كه از جانب يزيد براى عبيداللّه رسيد و در آن دستور داده بود كه اهل بيت عليهم السلام را كه در اسارت بودند به سوى او بفرستد و عبيداللّه، آن ها را همراه با سرهاى مطهّر شهداء به سوى شام فرستاد.3
3 ـ اظهار شادى يزيد و برپا كردن مجلس جشن و شراب خوارى هنگام ورود اهل بيت عليهم السلام و سرهاى مطهر به شام.4
4 ـ قضيّه چوب خيزران و... .


1 . الكامل فى التاريخ: 4 / 140.
2 . تاريخ طبرى: 4 / 285 ـ 286، تاريخ مدينه دمشق: 18 / 307 و منابع ديگر.
3 . تاريخ طبرى: 4 / 355، ترجمة الامام الحسين عليه السلام من طبقات ابن سعد: 81 .
4 . الرد على المتعصب العنيد: 57 ـ 59.

گزیده ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=31&mid=159&pgid=1496